След като бъде прегледана от организаторите , ще бъде публикувана в сайта. 

Изход

After the information is approved by the Organizer, it will be published online.

Exit