Банкови детайли за превод на такса за участие в NAIL ARENA PROFESSIONAL 2017:
IBAN BG26 FINV 9150 10BG N00D 71
Ид. № по ДДС: BG 121294257
BIC: FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка АД