АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Описание

АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ е браншова организация с основна цел обединение на козмeтиците, с цел подобряване качеството на работата им, както и повишаване имиджа на професията. Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ е независима организация на физически лица и юридически лица, която осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България. Ние от АКБ искаме да постигнем  доброволно регулиране на индустрията за красота с цел защита на обществото, като то от своя страна да даде на професията и нейните достойни професионалисти признанието, което те заслужават. 

Наша основна цел е логото на АКБ да бъде знак за качество в кабинетите на нашите членове, гарантирайки правилна квалификация, достоверност и ангажираност с висок професионализъм.

 

Допълнителна информация

Distributor