Erchonia

Описание

Erchonia, които са признат световен лидер в технологиите за нискоенергийна лазерна терапия (LLLT). Приложението им вече повече от 50 години дават възможности да се използват при лечението на различни състояния.

Допълнителна информация

Distributor