За да попълните формата коректно, подгответе следната информация:

  • Описание на Вашата фирма изложител
  • Описание на брандовете, с които участвате
  • Лого на фирмата изложител и лога на брандовете, с които ще участвате.
  • Файловете с логата да бъдат именувани със съответните имена на брандовете.
  • Задължителна секция за попълване е Бранд 1. Всеки следващ Бранд 2, 3, 4 и т.н. се попълва от изложителите, които ще участват с повече от една марка. При участие с повече от 8 бранда в края на формата ще откриете допълнително поле за попълване на информацията за тях.

Макс. размер на файловете 2 МБ и допустими формати: jpg, png, pdf или zip.