Полска агенция за инвестиции и търговия (PAIH)

Полската агенция за инвестиции и търговия (PAIH) подкрепя както външната експанзия на полския бизнес, така и притока на преки чуждестранни инвестиции в Полша. Ние също така се стремим да увеличим полския износ. Подпомагайки предприемачите, Агенцията съдейства за преодоляване на административни и правни процедури, свързани с конкретни проекти, както и за разработване на законови решения, намиране на подходящо място, надеждни партньори и доставчици.

Агенцията изпълнява про-експортни проекти като „Полските технологични мостове“, посветени на разширяването на иновативните малки и средни предприятия. Ние активно работим с водещите полски сектори по отношение на външната експанзия и предлагаме подкрепа на полски компании, желаещи да се развиват на нови пазари.

За да предложи директна помощ на полския бизнес в чужбина, PAIH създаде мрежа от подкрепа по целия свят. Външнотърговските офиси на PAIH се състоят от глобална, постоянно разширяваща се мрежа от офиси на агенцията, отговорни за предоставянето на подкрепа за полските износители и за инвеститори, които търсят нови възможности в чужбина.